skip to Main Content
Hoạt động - Dự án
13Apr 18

Hội thảo tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong đầu tư nông lâm nghiệp

Nhằm cung cấp thêm thông tin về yêu cầu và kinh nghiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong phát triển nông-lâm nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức và sự sẵn sàng của doanh nghiệp, tránh rủi ro khi tham gia vào thị trường xuất khẩu và nội địa, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuât tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo tập huấn “Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho đầu tư phát triển nông lâm nghiệp bền vững ở Tây Nguyên: Từ chính sách đến thực tiễn”.
read more
13Apr 18

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp

Ngày 12/4, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) phối hợp Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos-Việt Nam) tổ chức Hội thảo kỹ thuật tham vấn các nội dung góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động thu thập ý kiến góp ý tại các địa phương.
read more
21Mar 18

Diễn đàn Mê Công tại Cần Thơ

Nhằm tạo cơ hội trao đổi thông tin và quan điểm về các thách thức hiện tại đối với lưu vực sông Mê Công, ngày 20/3/2018, Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (International Rivers – IR), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Liên minh Cứu sông Mê Công (Save the Mekong coliation - StM) và Diễn đàn Môi trường Mê Công (MEF) phối hợp đồng tổ chức Diễn đàn “Lưu vực Mê Công trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái trong bối cảnh nhiều biến động" tại Cần Thơ.  Tại Diễn đàn, các đại…

read more
Back To Top