skip to Main Content
Hoạt động của PanNature
09Jun 18

Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Lâm nghiệp

Với mục tiêu góp ý cho Ban soạn thảo và Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam), Liên minh Đất rừng (FORLAND), Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và phát triển (CIRD) và Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Góp ý Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp”.
read more
21May 18
Hội Thảo Chia Sẻ Kinh Nghiệm Giám Sát, đánh Giá Quản Trị Rừng

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giám sát, đánh giá quản trị rừng

Ngày 18/5/2018 tại Đà Nẵng, Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tham gia giám sát và đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam: Phương pháp, kết quả và ý nghĩa chính sách”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (Voices for Mekong Forests) do Liên minh Châu Âu tài trợ.
read more
20May 18

Phục hồi cảnh quan rừng bền vững tại Đắk Lắk

Nhằm tìm kiếm giải pháp phục hồi cảnh quan rừng bền vững gắn liền với đảm bảo sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng, VQG Chư Yang Sin phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức cuộc họp kỹ thuật tại Đắk Lắk trong ngày 18/5/2018.
read more
20May 18

Lãnh đạo mới tại PanNature

Từ tháng 5/2018, PanNature chào đón một số thay đổi trong đội ngũ quản lý. Chị Đỗ Hải Linh, nguyên Trường phòng Truyền thông và Dữ liệu sẽ nắm vai trò quản lý Phòng Nghiên cứu - Chính sách. Người kế nhiệm chị Linh là chị Nguyễn Thúy Hằng, sẽ quản lý phòng Truyền thông và Dữ Liệu. Chị Đỗ Hải Linh đã làm việc tại PanNature 12 năm từ khi tổ chức được thành lập. Chị đã xây dựng đội ngũ truyền thông với chuyên môn đa dạng bao gồm điều tra môi trường, truyền thông đa phương tiện,…

read more
05May 18

Khuyến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Lâm Nghiệp 2017

Liên minh Đất rừng (FORLAND), bao gồm một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) như Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản đại và Phát triển (CIRD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (TROPENBOS- Việt Nam) đã hoàn thiện văn bản góp ý và khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Lâm Nghiệp 2017.
read more
16Apr 18

Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Tại Hội thảo kỹ thuật về “Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp” diễn ra chiều 12/4 tại Hà Nội, các đại biểu đã nhất trí rằng cần xem xét cân đối lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội trong quản lý rừng, phân cấp rõ ràng và quy định trách nhiệm cụ thể liên quan tới quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hội thảo do Liên minh đất rừng (FORLAND) tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm thiên nhiên và con người Việt…

read more
13Apr 18

Hội thảo tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong đầu tư nông lâm nghiệp

Nhằm cung cấp thêm thông tin về yêu cầu và kinh nghiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong phát triển nông-lâm nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức và sự sẵn sàng của doanh nghiệp, tránh rủi ro khi tham gia vào thị trường xuất khẩu và nội địa, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuât tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo tập huấn “Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho đầu tư phát triển nông lâm nghiệp bền vững ở Tây Nguyên: Từ chính sách đến thực tiễn”.
read more
13Apr 18

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp

Ngày 12/4, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) phối hợp Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos-Việt Nam) tổ chức Hội thảo kỹ thuật tham vấn các nội dung góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động thu thập ý kiến góp ý tại các địa phương.
read more
Back To Top