Lịch sử hình thành

PanNature được hình thành từ cuối năm 2004 bởi một nhóm những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên có cùng ý tưởng muốn thành lập một tổ chức phi chính phủ do chính người Việt Nam quản lý và điều hành. Các thành viên sáng lập hình dung PanNature sẽ là một tổ chức với lực lượng trẻ có tâm huyết để tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm cân bằng mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đã và đang bị phá vỡ bởi các áp lực từ nghèo đói, thị trường và sự phát triển “nóng” của nền kinh tế.

PanNature hoà nhập vào xu thế phát triển của xã hội dân sự trong công cuộc xây dựng hình ảnh mới của Việt Nam cả về phát triển kinh tế và chuyển biến xã hội tích cực. Trong bối cảnh đó, PanNature tin tưởng rằng trong tương lai các tổ chức phi chính phủ trong nước sẽ góp phần chủ động hơn nữa vào sự phát triển của đất nước. Và chúng tôi nỗ lực hướng đến mục đích này.

Những bước đi đầu tiên

Văn phòng làm việc PanNature năm 2004: là một phòng nhỏ do một công ty hỗ trợ miễn phí. Nhóm làm việc gồm bốn thành viên và một tình nguyện viên bắt đầu xây dựng chương trình, hoạt động, thiết lập mạng lưới quan hệ với các tổ chức khác.

start_up_01

Văn phòng PanNature năm 2005: Nhóm làm việc có thêm thành viên mới và thêm tình nguyện viên. PanNature chuyển sang một văn phòng nhỏ ở khu vực ngoại ô Hà Nội.

start_up_02

Văn phòng hiện tại của PanNature có đủ không gian và trang thiết bị làm việc cơ bản cho cán bộ nhân viên, thực tập sinh và tình nguyện viên. Quý vị có thể tham khảo bản đồ chỉ dẫn đường đến văn phòng của chúng tôi trong phần “Liên hệ”.

start_up_03

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn