skip to Main Content
Bài Giảng: Thu Ngân Sách đối Với Hoạt động Khai Thác Khoáng Sản

Bài giảng: Thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Ấn phẩm “Thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), cơ quan điều phối Liên minh Khoáng sản, phối hợp cùng các chuyên gia bao gồm PGS.TS Nguyễn Xuân Trường (Học viện Tài chính, Bộ Tài chính) và PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga (Trường Đại học Mỏ – Địa chất) biên soạn. Đây là một công cụ tham khảo và nghiên cứu dành cho sinh viên và học viên cao học trong lĩnh vực tài chính khoáng sản. Mục đích của tài liệu này là đánh giá và phân tích được hiện trạng để xây dựng, thiết kế và thử nghiệm các bài giảng chuyên đề về khía cạnh tài chính khoáng sản, tạo cơ hội cho sinh viên và học viên cao học nắm bắt và cập nhật những thông tin sát với thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đang học. Từ đó đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn về tiêu chuẩn cán bộ, chuyên viên trong lĩnh vực này tại Việt Nam giai đoạn trước mắt và tương lai. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chuyên gia, các thành viên Liên minh Khoáng sản đã đóng góp ý kiến, nhận xét, bổ sung các thông tin, dữ liệu cho tài liệu này. Đặc biệt, xin cảm ơn Tổ chức Oxfam thông qua Chương trình Tài Chính Bền vững cho Phát triển (FFD) đã hỗ trợ về tài chính và chuyên môn cho các hoạt động của Liên minh Khoáng sản cũng như việc xuất bản ấn phẩm này.

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ góp một phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ khoáng sản nói riêng và quản trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam nói chung về lâu dài.

Mời Quý vị download tài liệu tại đây (file PDF) hoặc đọc trực tiếp bên dưới:

Back To Top