skip to Main Content

Văn phòng Hà Nội
ĐT: (024) 3 556-4001 Fax: (024) 3 556-8941
Email: contact[@]nature.org.vn

Văn phòng hiện trường
Bản Bó Nhàng 2, Xã Vân Hồ
Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Danh bạ cán bộ
Trịnh Lê Nguyên
Máy lẻ: 102
Email: nguyen[@]nature.org.vn

Nguyễn Việt Dũng
Máy lẻ: 103
Email: dungnv[@]nature.org.vn

Hoàng Xuân Thủy
Email: thuy[@]nature.org.vn
Máy lẻ: 116

Nguyễn Thái Hằng
Máy lẻ: 109
Email: thaihang[@]nature.org.vn

Trần Hồng Phượng
Email: phuongth[@]nature.org.vn
Máy lẻ: 109

Đỗ Thị Hồng Nhung
Máy lẻ: 101
Email: nhungdth[@]nature.org.vn

Nguyễn Huyền Trang
Máy lẻ: 108
Email: office[@]nature.org.vn

Nguyễn Thị Bích Thủy
Máy lẻ: 108
Email: thuynb[@]nature.org.vn

Lê Văn Sinh
Máy lẻ: 109
Email: sinh[@]nature.org.vn

Đỗ Thị Hải Linh
Máy lẻ: 115
Email: linh[@]nature.org.vn

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Máy lẻ: 112
Email: hang[@]nature.org.vn

Phan Thị Bích Hường
Máy lẻ: 111
Email: pbhuong[@]nature.org.vn

Tô Bích Ngọc
Máy lẻ: 104
Email: ngoctb[@]nature.org.vn

Lê Kim Ngân
Máy lẻ: 104
Email: bandoc[@]nature.org.vn

Trần Thị Thanh Hải
Máy lẻ: 115
Email: tranhai[@]nature.org.vn

Hoàng Văn Chiên
Máy lẻ: 113
Email: btv[@]nature.org.vn

Dương Văn Thọ
Máy lẻ: 113
Email: thodv[@]nature.org.vn

Nguyễn Thị Hải Vân
Máy lẻ: 105
Email: van[@]nature.org.vn

Nguyễn Hoàng Phượng
Máy lẻ: 105
Email: hoangphuong[@]nature.org.vn

Lê Hà Thu
Máy lẻ: 114
Email: hathu[@]nature.org.vn

Nguyễn Minh Phương
Máy lẻ: 105
Email: minhphuong[@]nature.org.vn

Nguyễn Đức Tố Lưu
Máy lẻ: 106
Email: ndtluu[@]nature.org.vn

Nguyễn Xuân Lãm
Máy lẻ: 110
Email: lamnx[@]nature.org.vn

Đặng Xuân Trường
Máy lẻ: 110
Email: truongdx[@]nature.org.vn

Phan Văn Thăng
Email: pvthang[@]nature.org.vn

Hà Công Liêm
Email: liem[@]nature.org.vn

Email nhóm
Gửi email đến tất cả thành viên của Trung tâm: all[@]nature.org.vn
Gửi email đến tất cả cán bộ Phòng Nghiên cứu Chính sách: policy[@]nature.org.vn
Gửi email đến tất cả cán bộ Phòng Truyền thông: truyenthong[@]nature.org.vn
Gửi email đến tất cả cán bộ Phòng Quản trị Tài nguyên: resources[@]nature.org.vn
Gửi email đến Phòng Hành chính – Tổng hợp: hc[@]nature.org.vn

* Xin quý vị vui lòng xóa dấu [ ] trước và sau ký tự @ để có địa chỉ email đúng. Chúng tôi buộc phải thêm các dấu [ ] để tránh các phần mềm thu thập email tự động nhằm spam.

Back To Top