skip to Main Content

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo tồn thiên nhiên

Xuất bản ấn phẩm

Chúng tôi tin rằng việc chưa có nhiều những ấn phẩm tiếng Việt về môi trường, thiên nhiên của Việt Nam làm hạn chế sự hiểu biết của công chúng về các di sản thiên nhiên và sự cần thiết bảo tồn những di sản đó.

Chúng tôi phát triển và xuất bản các loại ấn phẩm khác nhau, bao gồm các loại hình như sách tham khảo, sách bỏ túi, tờ rơi, áp phích quảng cáo, tài liệu hướng dẫn về thiên nhiên, môi trường, động thực vật hoang dã, giáo dục và truyền thông môi trường, vận động chính sách môi trường, quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Truyền thông trực tuyến

Chúng tôi tin rằng Internet ngày càng trở thành một diễn đàn không thể thiếu đối với việc học tập, chia sẻ ý tưởng và thúc đẩy hành động. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sẽ đóng vai trò thiết yếu trong xã hội hiện đại, làm thay đổi cách thức trao đổi thông tin và tương tác giữa mọi người với nhau.

Chúng tôi quảng bá những kiến thức về môi trường, chia sẻ thông tin thông qua Internet. Trang web www.ThienNhien.Net được xây dựng để phục vụ mục đích này. PanNature cũng tận dụng ICT để cung cấp thông tin, trao đổi kiến thức, và kết nối với bên ngoài.

Nâng cao mối quan tâm đến môi trường

Chúng tôi tin rằng phương thức hiệu quả nhất để lôi cuốn được đông đảo công chúng quan tâm đến các thông điệp bảo tồn thiên nhiên là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Chúng tôi cộng tác với các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương để nâng cao nhận thức công chúng về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Ngoài ra, PanNature cũng lồng ghép các thông thiệp bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường vào các sản phẩm truyền thông đa phương tiện và thông qua mạng xã hội.

Back To Top