skip to Main Content

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2008, anh Đặng Xuân Trường có 2 năm công tác tại Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia (CPIM) thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với chức danh Cán bộ nghiên cứu. Anh tiếp tục làm việc 2 năm tại một doanh nghiệp với chức danh Trưởng phòng kỹ thuật trước khi gia nhập PanNature vào cuối năm 2012.

Chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp (Kỹ sư)

Back To Top