skip to Main Content

Anh Hà Công Liêm bắt đầu làm việc tại văn phòng dự án của PanNature tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò từ đầu năm 2009. Trước đó, anh đã từng làm việc tại Công ty Đầu tư Công nghệ Đại Sỹ với vai trò nhân viên kỹ thuật. Anh Liêm tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội năm 2008 và hiện tại đang theo học chương trình cử nhân quản lý đất đai.

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Kỹ thuật viên)

Back To Top