skip to Main Content

Chị Lê Thị Hà Thu tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, thạc sĩ về tài nguyên rừng và sinh thái tại Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc). Trước khi gia nhập PanNature vào tháng 11/2016, chị Thu làm việc tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) từ năm 2010. Hiện tại, chị Thu đang làm việc tại PanNature với vai trò Điều phối viên Nghiên cứu Chính sách.

Chuyên ngành đào tạo: Tài nguyên rừng và Sinh thái (Thạc sĩ)

Back To Top