skip to Main Content

Sau khi tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh tại trường Đại học Hà Nội, chị Ngân đã lựa chọn làm việc trong lĩnh vực phi lợi nhuận với hơn 3 năm kinh nghiệm trong vị trí cán bộ huy động vốn tại Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) trước khi gia nhập PanNature với vị trí Cán bộ truyền thông từ tháng 11/2014. Chị Ngân quay lại PanNature vào đầu năm 2021, tham gia xây dựng và phát triển Chương trình Doanh nghiệp Bền vững sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Quản lý Môi trường tại Trường Đại học Auckland (New Zealand).

Back To Top