skip to Main Content

Anh Sinh tham gia PanNature từ tháng 4/2008. Trước đó, anh đã từng giữ vai trò Phó giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH liên doanh xí nghiệp Nhiệt Lạnh Hà Nội, Phó giám đốc kinh doanh của Doanh nghiệp Đàn Phúc Sĩ. Anh từng là Phó chủ tịch chi hội Thanh niên khuyết tật Thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2005-2008).

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán (Cử nhân Cao đẳng)

Back To Top