skip to Main Content

Chị Nguyễn Hồng Nhung tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam vào tháng 11/2018. Trước khi tham gia PanNature vào tháng 6 năm 2019 với vai trò cán bộ truyền thông sáng tạo, Hồng Nhung đã có kinh nghiệm thực tập tại một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động truyền thông cho các chiến dịch tình nguyện sinh viên.

Back To Top