skip to Main Content

Chị Trang tốt nghiệp chuyên ngành Nông nghiệp tại Trường Đại học Nông nghiệp và Tài chính – Kế toán tại Trường Đại học Ngoại thương. Từ khi tham gia PanNature vào đầu năm 2006, chị đã cùng thực hiện các dự án, hoạt động về giáo dục môi trường và đào tạo nâng cao năng lực tại Cát Bà, Thừa Thiên – Huế, Tuyên Quang và Lào Cai. Chị cũng tham gia các hoạt động đánh giá nhận thức và hành vi về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đăk Lắc). Chị Trang chuyển sang phụ trách công việc kế toán của Trung tâm từ năm 2010.

Chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp (Kỹ sư), Tài chính – Kế toán (Cử nhân)

Back To Top