skip to Main Content

Chị Nguyễn Minh Phương hoàn thành chương trình cử nhân ngành Khoa học Đất năm 2010 và thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường năm 2014 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Chị Phương đã từng làm việc cho một số đơn vị tư vấn môi trường, với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường đất và nước. Chị Phương làm việc tại PanNature từ tháng 10/2016. Từ tháng 9/2021, chị Phương đảm nhận vai trò Điều phối viên Liên minh Khoáng sản.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Môi trường (Thạc sĩ)

Back To Top