skip to Main Content

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2011. Sau khi tốt nghiệp, chị Thủy đã có thời gian thực tập, làm việc tại tổ chức Oxfam (Hồng Kông) ở vị trí cán bộ tài chính chương trình và làm cán bộ kế toán cho tổ chức Helpage International. Chị Thủy đảm nhận vị trí cán bộ kế toán tại Phòng Tài chính – Kế toán của PanNature từ tháng 2/2014.

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán (Cử nhân)

Back To Top