skip to Main Content

Chị Nguyễn Hải Vân tốt nghiệp Khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, thạc sĩ về chính sách bảo tồn thiên nhiên và rừng tại Trường Đại học Wageningen (Hà Lan). Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, từ tháng 9/2008, chị Vân tham gia PanNature với vai trò cán bộ nghiên cứu, sau đó là điều phối và tham gia các hoạt động nghiên cứu và phân tích pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam. Trong giai đoạn tháng 9/2016 đến tháng 12/2017, chị Vân đảm nhận vai trò Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách. Từ ngày 17/5/2019, chị Vân chính thức được bổ nhiệm là Phó Giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu, chính sách của PanNature.

Hiện tại, chị Vân đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) về chủ đề khía cạnh xã hội của chuyển dịch rừng ở Việt Nam.

Chuyên ngành đào tạo: Chính sách Bảo tồn thiên nhiên (Thạc sĩ)

Back To Top