skip to Main Content

Chị Nguyễn Thúy Hằng bắt đầu làm việc tại PanNature từ cuối năm 2008 sau gần 5 năm làm việc tại Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây. Chị Hằng từng là phụ trách biên tập của Trang thông tin ThienNhien.Net. Từ tháng 5 năm 2018, chị Hằng đảm nhận vai trò là Trưởng phòng Truyền thông và Dữ liệu.

Chuyên ngành đào tạo: Ngoại ngữ (Cử nhân)

Back To Top