skip to Main Content

Anh Nguyễn Văn Hoàng tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường trường Đạị học Nông Lâm Huế. Sau 5 năm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Quản lý tài nguyên, 2 năm với vị trí chuyên gia nông nghiệp tại công ty Công Nghệ DL và 2 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông sản tại tập đoàn Tâm Hoàng Việt, từ tháng 6/2020, anh bắt đầu làm việc tại Phòng Quản trị Tài nguyên của PanNature với vai trò cán bộ dự án.

Back To Top