skip to Main Content

Ông Nguyễn Trung là một nhà ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và CHLB Đức. Ông nguyên là Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế đối ngoại của Chính phủ, đồng thời là trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông cũng là thành viên Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS.

Back To Top