skip to Main Content

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Nông nghiệp tại Đại học Larenstein (Hà Lan) năm 2004. Ông Chiến từng làm chuyên gia tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ nhằm nâng cao chất lượng thực phẩm cho người Việt và phát triển thị trường như DANIDA, GRET, CIAT… Ông là người sáng lập công ty TNHH VinaGAP Việt Nam và chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm mang thương hiệu Bác Tôm. Hiện tại, ông là ủy viên Ban Điều phối dự án Nông nghiệp Hữu cơ (ADDA/Đan Mạch), là tư vấn của PSARD (Helvetas), CARE và Oxfam GB, đồng thời là đại sứ chương trình “Dinh dưỡng và Sức khỏe”, trường đại học Van Hall Larenstein, Hà Lan.

Back To Top