skip to Main Content

Phan Văn Thăng tốt nghiệp đại học năm 2008 và cao học năm 2014 tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Trước khi gia nhập PanNature, anh Thăng đã từng là Cán bộ Giáo dục truyền thông môi trường và Du lịch sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (Vũng Tàu). Anh Thăng chính thức làm việc tại PanNature từ tháng 6/2010 với vai trò Cán bộ dự án tại Hòa Bình.

Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp (Thạc sĩ)

Back To Top