skip to Main Content

Chị Đỗ Thị Hồng Nhung tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia vào tháng 10/2008. Hồng Nhung đã có kinh nghiệm làm cá bộ nhân sự cho một công ty viễn thông, thư ký Phó tổng giám đốc cho một tập đoàn bất động sản. Đỗ Thị Hồng Nhung bắt đầu vào làm việc tại PanNature với vai trò nhân viên hành chính từ tháng 11/2012.

Chuyên ngành đào tạo: Hành chính (cử nhân)

Back To Top