skip to Main Content

Chị Bích Ngọc tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh phiên dịch) trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào tháng 09/2011. Trước đó, Bích Ngọc đã có kinh nghiệm làm cộng tác cho một công ty xây dựng và cộng tác viên cho báo điện tử VietnamNet. Tô Thị Bích Ngọc bắt đầu vào làm việc tại PanNature với vai trò Biên tập viên ThienNhien.Net từ tháng 10/2011.

Chuyên ngành đào tạo: Ngoại ngữ (Cử nhân)

Back To Top