skip to Main Content

Chị Phượng tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh quan và Kiến trúc Hoa viên của Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh. Chị tham gia Ban biên tập của trang thông tin ThienNhien.Net từ giữa năm 2007 với vị trí thực tập sinh và sau đó trở thành biên tập viên chính thức. Từ tháng 4/2011, chị Phượng chuyển sang Phòng Hành Chính – Tổng hợp ở vị trí Cán bộ Hành chính – Nhân sự.

Chuyên ngành đào tạo: Cảnh quan và Kiến trúc Hoa viên (Kỹ sư)

Back To Top