skip to Main Content

Anh Trần Văn Sử tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vào năm 2009. Anh đă có 4 năm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dân số, Xã hội và Môi trường trước khi tham gia PanNature. Từ tháng 6/2010, anh bắt đầu làm việc tại Phòng Quản trị Tài nguyên với vai trò Cán bộ dự án tại địa bàn Hà Giang. Hiện nay, anh Trần Văn Sử đang cùng triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn Tây Nguyên.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Nông nghiệp (Thạc sĩ)

Back To Top