skip to Main Content

Anh Trịnh Lê Nguyên là đồng sáng lập viên của PanNature, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức trong nước và quốc tế về bảo tồn thiên nhiên. Bên cạnh việc quản lý và phát triển PanNature, anh cũng tham gia là với vai trò là thành viên hội đồng quản trị hoặc cố vấn cho một số tổ chức phi chính phủ Việt Nam về môi trường và bảo tồn khác.

Chuyên ngành đào tạo: Nước – Môi trường – Hải dương học (Thạc sĩ)

Back To Top