skip to Main Content

Ts. Lê Hoàng Lan là thành viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Ts. Lan là tư vấn độc lập về đánh giá tác động môi trường và truyền thông môi trường kể từ năm 2006. Trước đó, bà từng giữ nhiều chức vụ tại Tổng cục Dầu khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Back To Top