skip to Main Content

Bảo vệ Luận án tiến sĩ tại đại học Humboldt Berlin (Đức) với chuyên ngành quản trị tài nguyên, Ts. Tô Xuân Phúc là chuyên gia về lâm nghiệp và thương mại gỗ tại Việt Nam. Ts. Phúc đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tài nguyên rừng trong mối liên hệ với chính sách quốc gia và sinh kế của người dân tại nhiều vùng miền ở Việt Nam và các nước trong khu vực Tiểu vùng Mê Công. Hiện ông đang đảm nhận vị trí Cố vấn cao cấp của Forest Trends, đồng thời là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính sách Công Crawford, Đại học Quốc gia Australia.

Back To Top