skip to Main Content
Hoạt động của PanNature
27Jul 20
Nói Không Với động Vật Hoang Dã

Nói không với động vật hoang dã

Mọi công dân, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.
read more
11Jul 20
Hội Nông Dân Tỉnh: Tập Huấn Vận động Lồng Ghép Nông Nghiệp ứng Phó Với Biến đổi Khí Hậu Trong Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội địa Phương

Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Trong 2 ngày (25, 26/6), Ban Quản lý dự án VOF Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pannature) tổ chức tập huấn vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.
read more
11Jul 20
Bảo Tồn Voi ở Tây Nguyên

Bảo tồn voi ở Tây Nguyên

Từ thông tin tập hợp qua báo chí, cổng thông tin các Bộ, ngành, các địa phương trong 5 năm trở lại đây, từ kết quả khảo sát qua các chuyến đi thực địa và phỏng vấn chuyên gia, nhóm biên soạn gồm các tác giả Dương Văn Thọ, Nguyễn Thúy Hằng, Hoàng Văn Chiên thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã công bố ấn phẩm “Voi Tây Nguyên: Quần thể suy giảm đe dọa sự tồn vong.”
read more
07Jul 20

Ươm mầm xanh bản Thín

Nhờ sự tin tưởng góp sức của cộng đồng, cuối tháng 6/2020, PanNature đã tổ chức trồng rừng phục hồi trên đất rừng cộng đồng bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
read more
06Jul 20
Tập Huấn Về Hiểu Biết Dữ Liệu

Tập huấn về Hiểu biết dữ liệu

Hiểu biết về dữ liệu là khả năng đọc, hiểu, làm việc với dữ liệu, phân tích và lập luận dựa vào dữ liệu, và đưa ra được những thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu thô.  Hiểu biết về dữ liệu không chỉ đơn giản là khả năng đọc bản văn mà bao gồm cả các kỹ năng định lượng và phân tích (như toán học và thống kê) để có thể đọc và hiểu được dữ liệu.
read more
10Jun 20
Tập Huấn Sử Dụng Bộ Công Cụ Giám Sát Quản Trị Rừng

Tập huấn sử dụng bộ công cụ giám sát quản trị rừng

Từ ngày 10/6 đến 12/6/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF Việt Nam) tổ chức tập huấn sử dụng bộ công cụ giám sát quản trị rừng và tổ chức thử nghiệm thu thập thông tin tại địa phương nhằm tiến tới hoàn thiện việc xây dựng phần mềm giám sát quản trị rừng. Mục tiêu của việc xây dựng bộ công cụ giám sát quản trị rừng là nhằm giúp các tổ chức ngoài công lập có thể chủ động tham gia quá trình…

read more
06Jun 20
NGO Và Doanh Nghiệp Hợp Tác Thúc đẩy Quản Lý Rừng Cộng đồng Tại Campuchia

NGO và doanh nghiệp hợp tác thúc đẩy quản lý rừng cộng đồng tại Campuchia

Trong quý 3 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, với sự hợp tác của PanNature và Công ty Cao su Krongbuk Ratanakiri (KRRC), Tổ chức bảo tồn chim Quốc tế - Chương trình Cam pu chia (Birdlife Cambodia) đã triển khai chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức, giao lưu học hỏi, tham vấn và xây dựng năng lực cho cộng đồng các bản Chan, Chouy và Kanat tại hai huyện Taveng và Andong Meas, tỉnh Ratanakiri, Campuchia về quản lý rừng cộng đồng.
read more
Back To Top