skip to Main Content
Hoạt động của PanNature
23Oct 20

Đề xuất chính sách quản lý Vườn thực vật quốc gia

Vào ngày 23/10/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức cuộc họp kỹ thuật với chủ đề: “Đề xuất chính sách quản lý Vườn thực vật quốc gia”, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học và một số nhà quản lý có kinh nghiệm liên quan tới vườn thực vật quốc gia.
read more
23Oct 20

Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): Điểm mới và các khuyến nghị

Các thuận lợi, hạn chế trong Luật Bảo vệ Môi trường hiện hành cũng như những điểm mới của Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) đã được phân tích và thảo luận tại Hội thảo: “Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng DTTS & MN trong bảo vệ môi trường - Định hướng và cơ chế, chính sách trong Luật BVMT” do Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức vào tháng 9/2020 tại Hải Phòng.
read more
20Oct 20

Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với CLB Du lịch có trách nhiệm (RTC) tổ chức Khóa tập huấn về “Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã” tại VQG Cúc Phương (Nho Quan, Ninh Bình) từ 25-27/9. Chương trình tập huấn dự kiến có sự tham gia của 25-30 đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch tại khu vực Hà Nội.
read more
12Oct 20

Tập huấn Nạn buôn bán động vật hoang dã: Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và gia tăng rủi ro dịch bệnh

Nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong đấu tranh với buôn bán động vật hoang dã thông qua việc thúc đẩy thông tin báo chí về vấn đề buôn bán động vật hoang dã, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã (SVW) tổ chức chương trình Tập huấn “Nạn buôn bán động vật hoang dã: Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và gia tăng rủi ro dịch bệnh cho các phóng viên tại khu vực miền Trung.  Khóa Tập huấn hướng tới các mục…

read more
09Oct 20

Đánh giá hiện trạng quản lý rừng và tham vấn các bên liên quan nhằm xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Từ ngày 6 – 8/10/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ Trạm Tấu tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đánh giá hiện trạng quản lý rừng và tham vấn các bên liên quan để xây dựng phưong án quản lý rừng bền vững tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái”
read more
09Oct 20

Dân góp cây trồng rừng

Trước đây, nguồn kinh phí của các chương trình trồng rừng tại Việt Nam thường lấy từ ngân sách Nhà nước, tiền tài trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế... Nhưng hiện nay, không ít dự án trồng rừng thực hiện được nhờ đóng góp của nhiều cá nhân. Ai cũng có thể ủng hộ một cây giống để góp phần làm Việt Nam xanh hơn.
read more
09Oct 20

Tập huấn: “Quyền hưởng dụng và Quản trị rừng”

Từ ngày 08-10/10/2020 tại Quảng Nam,  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm vì Con người và Rừng, phối hợp với Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tổ chức lớp tập huấn với chủ đề: “Quyền hưởng dụng và Quản trị rừng”.
read more
08Oct 20

Dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): Thông tin về môi trường phải chính xác, đầy đủ, kịp thời 

Tại Hội thảo "Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong bảo vệ môi trường - Định hướng cơ chế, chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường" do Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức, đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên đặt vấn đề phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin liên quan đến môi trường. Thực tế cho thấy, việc cơ quan chức năng chậm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong một số trường hợp đã tạo cho những thông tin không đúng sự thật, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến trật tự và ổn định xã hội.
read more
Back To Top