skip to Main Content
Hoạt động của PanNature
07Jul 20

Ươm mầm xanh bản Thín

Nhờ sự tin tưởng góp sức của cộng đồng, cuối tháng 6/2020, PanNature đã tổ chức trồng rừng phục hồi trên đất rừng cộng đồng bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
read more
06Jul 20
Tập Huấn Về Hiểu Biết Dữ Liệu

Tập huấn về Hiểu biết dữ liệu

Hiểu biết về dữ liệu là khả năng đọc, hiểu, làm việc với dữ liệu, phân tích và lập luận dựa vào dữ liệu, và đưa ra được những thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu thô.  Hiểu biết về dữ liệu không chỉ đơn giản là khả năng đọc bản văn mà bao gồm cả các kỹ năng định lượng và phân tích (như toán học và thống kê) để có thể đọc và hiểu được dữ liệu.
read more
10Jun 20
Tập Huấn Sử Dụng Bộ Công Cụ Giám Sát Quản Trị Rừng

Tập huấn sử dụng bộ công cụ giám sát quản trị rừng

Từ ngày 10/6 đến 12/6/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF Việt Nam) tổ chức tập huấn sử dụng bộ công cụ giám sát quản trị rừng và tổ chức thử nghiệm thu thập thông tin tại địa phương nhằm tiến tới hoàn thiện việc xây dựng phần mềm giám sát quản trị rừng. Mục tiêu của việc xây dựng bộ công cụ giám sát quản trị rừng là nhằm giúp các tổ chức ngoài công lập có thể chủ động tham gia quá trình…

read more
06Jun 20
NGO Và Doanh Nghiệp Hợp Tác Thúc đẩy Quản Lý Rừng Cộng đồng Tại Campuchia

NGO và doanh nghiệp hợp tác thúc đẩy quản lý rừng cộng đồng tại Campuchia

Trong quý 3 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, với sự hợp tác của PanNature và Công ty Cao su Krongbuk Ratanakiri (KRRC), Tổ chức bảo tồn chim Quốc tế - Chương trình Cam pu chia (Birdlife Cambodia) đã triển khai chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức, giao lưu học hỏi, tham vấn và xây dựng năng lực cho cộng đồng các bản Chan, Chouy và Kanat tại hai huyện Taveng và Andong Meas, tỉnh Ratanakiri, Campuchia về quản lý rừng cộng đồng.
read more
28May 20
Tham Quan Học Tập, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Trong Giám Sát Và đánh Giá Chi Trả DVMTR

Tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá chi trả DVMTR

Ngày 14/5 - 15/5/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (Quỹ Đắk Lắk) tổ chức chuyến tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Huế).
read more
Back To Top