skip to Main Content
Hoạt động của PanNature
28May 20
Tham Quan Học Tập, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Trong Giám Sát Và đánh Giá Chi Trả DVMTR

Tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá chi trả DVMTR

Ngày 14/5 - 15/5/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (Quỹ Đắk Lắk) tổ chức chuyến tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Huế).
read more
20May 20
Tập Huấn: Thúc đẩy Cộng đồng Tham Gia Xây Dựng Phương án Quản Lý Rừng Bền Vững

Tập huấn: Thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Khóa tập huấn 5 ngày về kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia phương án quản lý rừng bền vững vừa được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức từ 11-15/5 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, Yên Bái. Hoạt động được tổ chức với mục tiêu tăng cường nhận thức và hiểu biết về mối quan hệ giữa sự tham gia cộng đồng vào quản lý bảo vệ rừng với các khía cạnh công bằng, quản trị tốt; tăng cường hiểu biết về vai trò và kỹ năng thúc đẩy của cán…

read more
20May 20
Tập Huấn: Tài Liệu Và Bản đồ Hóa Khu Bảo Tồn Do Cộng đồng Quản Lý

Tập huấn: Tài liệu và bản đồ hóa khu bảo tồn do cộng đồng quản lý

Tại Việt Nam, qua việc rà soát của tổ chức PanNature trong những năm qua cho thấy, còn tồn tại rất nhiều khu tài nguyên có thể được coi là các Khu bảo tồn của người dân và cộng đồng địa phương (ICCA) – theo định nghĩa của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) vào năm 2000. Đó là các khu rừng truyền thống (rừng thiêng, rừng ma, rừng bảo vệ nguồn nước, bãi chăn thả, khai thác chung và rừng chắn cát), khu cung cấp nguồn lợi thuỷ sản (sông suối, ao, hồ), thác nước, mó…

read more
18May 20
Sơ Kết Hợp Tác Tăng Cường Trách Nhiệm Về Môi Trường Và Xã Hội Trong đầu Tư Với VRG

Sơ kết hợp tác tăng cường trách nhiệm về môi trường và xã hội trong đầu tư với VRG

Ngày 17/5/2020 tại TP. HCM, các hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt nam (VRG) và Tổ chức Oxfam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã được nhìn nhận lại tại "Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và VRG và Triển khai Chương trình PTBV năm 2020".  Hội nghị được tổ chức nhằm sơ kết các hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thực hiện quản lý rừng bền vững…

read more
08May 20
Báo Chí Hỗ Trợ Ngăn Chặn Phá Rừng Bất Hợp Pháp

Báo chí hỗ trợ ngăn chặn phá rừng bất hợp pháp

“Các thân gỗ lớn nằm ngổn ngang la liệt, nhựa ứa và lá xanh nát nhừ ngay trước mắt chúng tôi”. “Ven đường xuất hiện những cây gỗ dổi đường kính lên tới 1m, dài hàng chục mét vừa mới bị lâm tặc cưa đổ, lá còn tươi nguyên, những vết cắt của cưa máy đỏ au.” - nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao Động) viết trong một bài báo về thực trạng phá rừng ở Kon Tum. Các bằng chứng về tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp và câu chuyện đằng sau nạn phá rừng ở Việt…

read more
06May 20
Voi Tây Nguyên: Quần Thể Suy Giảm đe Dọa Sự Tồn Vong

Voi Tây Nguyên: Quần thể suy giảm đe dọa sự tồn vong

Với thông tin tập hợp từ báo chí, cổng thông tin bộ ngành liên quan cũng như  địa phương trong 5 năm trở lại đây, cùng kết quả khảo sát của các chuyến đi thực địa và phỏng vấn chuyên gia, tài liệu này phân tích thực trạng bảo tồn voi ở Tây Nguyên đồng thời đưa ra các khuyến nghị với hy vọng góp một phần cải thiện bức tranh bảo tồn voi ở Tây Nguyên.
read more
Back To Top