skip to Main Content

Hội đồng Quản trị (HĐQT) có vai trò đảm bảo Trung tâm Con người và Thiên nhiên vận hành, triển khai các hoạt động đúng với mục tiêu, sứ mệnh đã đề ra một cách hiệu quả, minh bạch, có trách nhiệm. Hoạt động của HĐQT chủ yếu tập trung vào các khía cạnh lập kế hoạch chiến lược, xây dựng chính sách, đánh giá tiến độ hoạt động tổng thể của tổ chức, thẩm định và đánh giá năng lực, hiệu quả điều hành của Giám đốc Trung tâm.

HĐQT bao gồm các thành viên có uy tín, chia sẻ tâm huyết, có tiếng nói chung, sẵn sàng đóng góp ý tưởng nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động và phát triển của Trung tâm Con người và Thiên nhiên.

Ông Nguyễn Trung

Thành viên

Ông Nguyễn Trung là một nhà ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và CHLB Đức. Ông nguyên là Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế đối ngoại của Chính phủ, đồng thời là trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông cũng là thành viên Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS.

Bà Phạm Kiều Oanh

Thành viên

Bà Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) Việt Nam. Bà là người tiên phong và là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp xã hội, bảo vệ trẻ em và quyền phụ nữ. Bà Oanh là một trong những người đồng sáng lập Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội ASEAN, là thành viên của Hiệp hội đầu tư Thiện Doanh Châu Á, người sáng lập Câu lạc bộ doanh nhân xã hội Việt Nam. Trong 20 năm qua, bà nắm giữ nhiều vị trí đa dạng trong các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Liên hợp quốc.

Ts Tô Xuân Phúc

Thành viên

Bảo vệ Luận án tiến sĩ tại đại học Humboldt Berlin (Đức) với chuyên ngành quản trị tài nguyên, Ts. Tô Xuân Phúc là chuyên gia về lâm nghiệp và thương mại gỗ tại Việt Nam. Ts. Phúc đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tài nguyên rừng trong mối liên hệ với chính sách quốc gia và sinh kế của người dân tại nhiều vùng miền ở Việt Nam và các nước trong khu vực Tiểu vùng Mê Công. Hiện ông đang đảm nhận vị trí Cố vấn cao cấp của Forest Trends, đồng thời là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính sách Công Crawford, Đại học Quốc gia Australia.

Ts Lê Hoàng Lan

Thành viên

Ts. Lê Hoàng Lan là thành viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Ts. Lan là tư vấn độc lập về đánh giá tác động môi trường và truyền thông môi trường kể từ năm 2006. Trước đó, bà từng giữ nhiều chức vụ tại Tổng cục Dầu khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông Trần Mạnh Chiến

Thành viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Nông nghiệp tại Đại học Larenstein (Hà Lan) năm 2004. Ông Chiến từng làm chuyên gia tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ nhằm nâng cao chất lượng thực phẩm cho người Việt và phát triển thị trường như DANIDA, GRET, CIAT… Ông là người sáng lập công ty TNHH VinaGAP Việt Nam và chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm mang thương hiệu Bác Tôm. Hiện tại, ông là ủy viên Ban Điều phối dự án Nông nghiệp Hữu cơ (ADDA/Đan Mạch), là tư vấn của PSARD (Helvetas), CARE và Oxfam GB, đồng thời là đại sứ chương trình “Dinh dưỡng và Sức khỏe”, trường đại học Van Hall Larenstein, Hà Lan.

Back To Top