skip to Main Content

Vì một Việt Nam thịnh vượng và bền vững!

Hành động nhỏ - thay đổi lớn!

Chính sách môi trường

Nghiên cứu, phân tích những bài học thực tiễn nhằm hỗ trợ quá trình cải cách chính sách phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên tốt hơn.

Nhận thức xã hội

Nâng cao nhận thức và mối quan tâm của xã hội về các vấn đề bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Sáng kiến hiện trường

Phát triển và thực hiện các mô hình bảo tồn và quản lý tài nguyên nhằm nâng cao nhận thức, tạo cơ hội tham gia và cải thiện đời sống song song với việc bảo vệ môi trường

0
năm hoạt động
0
cán bộ
0
đối tác trong, ngoài nước
0
ấn phẩm xuất bản
Sống Xanh - Bảo vệ môi trường

Trái đất chúng ta chỉ có một. Mỗi người đều có thể góp phần giảm thiểu tác động lên môi trường, gìn giữ thiên nhiên, để lại cho các thế hệ tương lai nhiều cơ hội hơn bằng cách lựa chọn lối sống xanh hoặc hỗ trợ hoạt động của các tổ chức như PanNature.

Theo dõi thông tin về PanNature qua Zalo:

Các kênh thông tin
comm-channels
Back To Top