Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.

Liên hệ

NV 31, Khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội +024-3556-4001 contact@nature.org.vn Mở cửa: 8:00 - 17:30 Thứ Hai - Thứ Sáu

Lịch sử tổ chức

PanNature được hình thành từ cuối năm 2004 bởi các sáng lập viên có cùng mong  muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận do chính người Việt Nam quản lý và điều hành. Mục tiêu đặt ra là hình thành tổ chức với lực lượng trẻ có tâm huyết để tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm cân bằng mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đã và đang bị phá vỡ bởi các áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế và các nhân tố thị trường.

Các thành viên sáng lập trong một buổi làm việc

2004

Nhóm làm việc gồm bốn thành viên và một tình nguyện viên bắt đầu xây dựng chương trình, hoạt động, thiết lập mạng lưới quan hệ với các tổ chức khác. Nơi làm việc là một phòng nhỏ do một công ty hỗ trợ miễn phí.

2005

Nhóm làm việc có thêm thành viên mới và thêm tình nguyện viên. PanNature chuyển sang một văn phòng nhỏ ở khu vực ngoại ô Hà Nội.

2006

Trung tâm Con người và Thiên nhiên chính thức có quyết định thành lập vào ngày 05/01/2006.

2008

PanNature bắt đầu Chương trình Nghiên cứu Chính sách, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phản biện, đối thoại về các vấn đề ở cấp độ quốc gia. Bên cạnh đó, PanNature cũng chính thức tham gia vào các hoạt động ở cấp độ khu vực với các hoạt động liên quan đến tác động của phát triển thủy điện trên sông Mê Công.

2016

Hội đồng Quản trị của PanNature chính thức hình thành và đi vào hoạt động với 6 thành viên.

PanNature đã đi qua chặng đường 15 năm đầu tiên hình thành và phát triển. Xin mời các bạn xem video tóm lược dưới đây.

Trong hơn những năm qua, PanNature đã xây dựng nhiều mối quan hệ với các đối tác trong nước, khu vực và quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia với vai trò thành viên tích cực của nhiều mạng lưới, liên minh khác nhau. Dưới đây là một số liên minh PanNature tham gia với vai trò nòng cốt.

  • Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm các tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam. Từ năm 2023, PanNature chuyển vai trò điều cơ quan điều phối của Liên minh sang cho đối tác là Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (VESS).
  • FORLAND là mạng lưới kết nối các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Mạng lưới được hình thành từ năm 2012 với mục đích góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy quản lý và phát triển tốt hơn tài nguyên rừng, cải thiện đời sống cộng đồng có sinh kế gắn liền với đất và rừng.
  • Liên minh Cứu sông Mê Công (Save the Mekong Coalition) gồm các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề phát triển trên lưu vực sông Mê Công và tác động lên hệ sinh thái, con người.

 

Cập nhật

Cùng tham gia "Bớt củi - Giữ rừng"
Tham gia