skip to Main Content

Tập huấn xây dựng nội dung cho thảo luận chính sách về VPA/FLEGT và VNTLAS

Từ ngày 16 - 18 tháng 9 năm 2020 tại Quảng Bình, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) tổ chức khoá tập huấn “Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng nội dung đầu vào thực chứng cho thảo luận chính sách về thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và VNTLAS”.
Đọc tiếp

Tập huấn kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng bền vững

Từ ngày 7 – 11 tháng 9 năm 2020 tại Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà, Lâm Đồng,  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng và thực hiện quản lý, bảo vệ rừng bền vững cho các cán bộ chuyên trách trên địa bàn.
Đọc tiếp

Góp ý xây dựng cơ chế Giám sát – đánh giá VPA-FLEGT

Ngày 14/8/2020, tại Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), đại diện của RECOFTC Việt Nam và WWF Việt Nam (tham gia trực tuyến) và PanNature đã có cuộc họp với nhóm tư vấn thiết kế cơ chế giám sát – đánh giá VPA/FLEGT nhằm đóng góp các ý kiến cho việc phát triển khung dự thảo này.
Đọc tiếp

Tập huấn về Hiểu biết dữ liệu

Hiểu biết về dữ liệu là khả năng đọc, hiểu, làm việc với dữ liệu, phân tích và lập luận dựa vào dữ liệu, và đưa ra được những thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu thô.  Hiểu biết về dữ liệu không chỉ đơn giản là khả năng đọc bản văn mà bao gồm cả các kỹ năng định lượng và phân tích (như toán học và thống kê) để có thể đọc và hiểu được dữ liệu.
Đọc tiếp

Tập huấn mô hình nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu 

Từ ngày 10/6 - 11/6 tại Lai Châu, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Ban quản lý Hội nông dân tỉnh tổ chức khóa tập huấn với chủ đềvận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. 
Đọc tiếp
Back To Top