skip to Main Content

Hội thảo trực tuyến: Đánh giá quản trị rừng tại tỉnh Quảng Nam năm 2020

Nhằm chia sẻ và hoàn thiện kết quả đánh giá quản trị rừng với các bên liên quan, đồng thời tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong đánh giá và giám sát quản trị rừng, ngày 26/8/2021, PanNature phối hợp với WWF và RECOFTC Việt Nam tổ chức hội thảo “Đánh giá quản trị rừng tại tỉnh Quảng Nam năm 2020”
Đọc tiếp

Nông dân Bản Lang ký hợp tác cùng doanh nghiệp

Ngày 13/8, tại Phong Thổ, Lai Châu, nông dân bản Hợp 1 (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) đã ký kết hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Giống Vật tư Nông nghiệp Tây Bắc để thúc đẩy sản phẩm lúa nếp tan đặc sản của địa phương tiếp cận thị trường. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án VOF nhằm tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương đối với BĐKH ở Tây Bắc Việt Nam.
Đọc tiếp
Back To Top