skip to Main Content

Dưới đây là bản đồ chỉ dẫn đường đến văn phòng Trung tâm Con người và Thiên nhiên tại Hà Nội. Bản đồ sử dụng Google Map. Quý vị có thể phóng to (+), thu nhỏ (-) và di chuyển bản đồ để xác định đường đi.

Đối với các dịch vụ taxi công nghệ (Grab, Uber, Mai Linh, …), quý vị có thể gõ “Trung tâm Con người và Thiên nhiên” ở điểm đến. Hệ thống định vị của phần mềm sẽ xác định chính xác địa chỉ.

Back To Top