Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.

Liên hệ

NV 31, Khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội +024-3556-4001 contact@nature.org.vn Mở cửa: 8:00 - 17:30 Thứ Hai - Thứ Sáu

Tầm nhìn

PanNature mong muốn Việt Nam sẽ là một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, tất cả mọi người có cuộc sống phồn vinh và hài hòa với thiên nhiên, những nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ được sử dụng hợp lý, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước cho hôm nay và mai sau.

Sứ mệnh

PanNature hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Giá trị

Nền tảng giá trị cơ bản của tổ chức được phản ánh ở bốn khía cạnh (4P):

  • Con người (People): Chúng tôi đề cao sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trong tất cả các hoạt động của mình, ưu tiên hợp tác với các cộng đồng địa phương để phát triển và thực hiện các giải pháp tại hiện trường.
  • Vì hành tinh (Planet): Vạn vật trên hành tinh này liên kết chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau.
  • Thịnh vượng (Prosperity) sẽ đi cùng với việc bảo vệ thiên nhiên.
  • Hợp tác (Partnership) với các bên liên quan thông qua cách tiếp cận thực tế.

Leave A Comment

Cập nhật

Cùng tham gia "Bớt củi - Giữ rừng"
Tham gia