skip to Main Content

Tập huấn xây dựng nội dung cho thảo luận chính sách về VPA/FLEGT và VNTLAS

Từ ngày 16 - 18 tháng 9 năm 2020 tại Quảng Bình, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) tổ chức khoá tập huấn “Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng nội dung đầu vào thực chứng cho thảo luận chính sách về thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và VNTLAS”.
Đọc tiếp

Tập huấn kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng bền vững

Từ ngày 7 – 11 tháng 9 năm 2020 tại Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà, Lâm Đồng,  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng và thực hiện quản lý, bảo vệ rừng bền vững cho các cán bộ chuyên trách trên địa bàn.
Đọc tiếp

Góp ý xây dựng cơ chế Giám sát – đánh giá VPA-FLEGT

Ngày 14/8/2020, tại Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), đại diện của RECOFTC Việt Nam và WWF Việt Nam (tham gia trực tuyến) và PanNature đã có cuộc họp với nhóm tư vấn thiết kế cơ chế giám sát – đánh giá VPA/FLEGT nhằm đóng góp các ý kiến cho việc phát triển khung dự thảo này.
Đọc tiếp

Dừng nhập khẩu động vật hoang dã và đóng cửa chợ mua bán động vật hoang dã bất hợp pháp

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, trong đó yêu cầu dừng nhập khẩu động vật hoang dã cho đến khi có chỉ đạo mới và kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.
Đọc tiếp

Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Trong 2 ngày (25, 26/6), Ban Quản lý dự án VOF Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pannature) tổ chức tập huấn vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Đọc tiếp
Back To Top