skip to Main Content

Trí khôn của người đâu?

Câu chuyện cổ tích “Trí khôn của ta đây” đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt. Trí khôn, trí thông minh năm nào của loài người đã từng khiến loài hổ phải khâm phục. Tuy…

Đọc tiếp

Bài phát thanh “Quản lý bảo vệ rừng” tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Chương trình phát thanh với chủ đề "Quản lý bảo vệ rừng" được thực hiện bởi Hạt Kiểm Lâm Nam Trà My với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông" do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Đọc tiếp
Back To Top