Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.

Liên hệ

NV 31, Khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội +024-3556-4001 contact@nature.org.vn Mở cửa: 8:00 - 17:30 Thứ Hai - Thứ Sáu

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng sinh học thế giới) là một ngày do Liên Hợp Quốc lập ra, để xúc tiến các vấn đề đa dạng sinh học. Hiện nay, ngày này được cử hành vào ngày 22 tháng 5 hàng năm.

Từ khi được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (Nghị quyết A/RES/49/119) lập ra vào năm 1993 cho tới năm 2000, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học được cử hành vào ngày 29 tháng 12 hàng năm để kỷ niệm ngày Công ước về Đa dạng sinh học bắt đầu có hiệu lực.

 
Đến ngày 20.12.2000, thì ngày này được đổi sang ngày 22 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm ngày Công ước về Đa dạng Sinh học được thông qua ở Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (cũng gọi là “Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất”) ở Rio de Janeiro ngày 22.5.1992, và cũng phần nào để tránh trùng với nhiều ngày lễ khác diễn ra vào cuối tháng 12.
 
Các chủ đề ngày quốc tế Đa dạng sinh học

2022: Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống
2021: Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên
2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
2019: Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta
2018 Kỷ niệm 25 năm hành động vì đa dạng sinh học
2017 Đa dạng sinh học và du lịch bền vững
2016 Đa dạng sinh học giòng chính; Duy trì con người và điều kiện sống
2015: Đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững.[5]
2014: Đa dạng sinh học đảo
2013: Nước và đa dạng sinh học
2012: Đa dạng sinh học biển
2011: Đa dạng sinh học rừng
2010: Đa dạng sinh học, Phát triển và Làm giảm nghèo
2009: Các loài xa lạ xâm lấn
2008: Đa dạng sinh học và Nông nghiệp
2007: Đa dạng sinh học và Sự biến đổi khí hậu
2006: Bảo vệ đa dạng sinh học trên đất liền
2005: Đa dạng sinh học: Bảo hiểm cuộc sống cho sự thay đổi thế giới của chúng ta
2004: Đa dạng sinh học: Nước và Sức khỏe cho mọi người
2003: Đa dạng sinh học và việc giảm nghèo – những thách thức cho Phát triển bền vững
2002: Cống hiến cho Đa dạng sinh học rừng
2022: Xây dựng một tương lai chung cho tất cả sự sống: “Nỗ lực bảo tồn và gìn giữ giống loài; 22 hành động vì đa dạng sinh học”

Event Info

  • Thời gian
    22/05/2024
  • Địa điểm
    Vân Hồ, Sơn La
  • Điện thoại
    0243 556 4001

Event Location

Sự kiện

Cùng chung tay "Bớt củi - Giữ rừng"
Tham gia