skip to Main Content

Chương trình Lãnh đạo Sinh thái – Hòa bình

Chương trình Lãnh đạo Sinh thái – Hòa bình (EPLC) do Trung tâm Lãnh đạo Sinh thái – Hòa bình Hàn Quốc và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phối hợp tổ chức nhằm tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ cho khu vực công và các tổ chức xã hội dân sự tại các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời  thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

EPLC Training

Ảnh: UNEP-EPLC.

Chương trình được tổ chức hàng năm dưới dạng tài trợ nhỏ giúp các học viên triển khai các ý tưởng hoặc kế hoạch dự án xoay quanh các vấn đề về môi trường sinh thái và hòa bình. Cụ thể, nội dung của chương trình tập trung vào 7 chủ đề lớn: Hợp tác và Hòa Bình, Môi trường Sinh thái Đô thị, Nước và Đê đập, Sa mạc hóa và rừng, Sự hồi sinh của cộng đồng địa phương, Môi trường và Văn hóa, Năng lượng tái tạo. Chương trình kéo dài một năm. Mở đầu bằng một cuộc hội thảo, tại đây các học viên giới thiệu ý tưởng dự án của mình và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và nhóm học viên. Trong phần lớn thời gian của chương trình, học viên sẽ triển khai các dự án cá nhân ngay tại địa phương, dưới sự tư vấn và góp ý của các chuyên gia là các nhà khoa học, giảng viên đại học người Hàn Quốc. Năm 2008 là năm thứ 2 của Chương trình với 25 học viên được lựa chọn từ 14 quốc gia và là năm đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia. Chị Đỗ Thị Hải Linh, Trưởng phòng Truyền thông của PanNature, là một trong hai đại diện của Việt Nam, tham gia chương trình với đề xuất nghiên cứu điểm nhằm đánh giá nhận thức, năng lực và cơ hội của cộng đồng trong việc tham gia giám sát tác động môi trường và xã hội của các công trình thủy điện vừa và nhỏ tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Do Hai Linh

Chị Đỗ Thị Hải Linh trao đổi với đồng nghiệp Hàn Quốc tại Hội thảo do EPLC tổ chức. Ảnh: UNEP-EPLC

Chi tiết về Chương trình Lãnh đạo Sinh thái – Hòa bình có thể tham khảo tại: www.unep-eplc.org Đỗ Thị Hải Linh

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top