skip to Main Content

Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Lâm nghiệp

Với mục tiêu góp ý cho Ban soạn thảo và Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam), Liên minh Đất rừng (FORLAND), Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và phát triển (CIRD) và Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Góp ý Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp”.

Hội thảo được tổ chức ngày 8-6-2018 tại Đắk Lắk nhằm tham vấn và tiếp thu khuyến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ rừng, chính quyền, cộng đồng địa phương, các tổ chức kinh tế và các bên liên quan khác về ba chuyên đề lớn, bao gồm:

  • Quyền tiếp cận rừng của hộ gia đình và cộng đồng thông qua giao rừng gắn liền với giao đất 
  • Rừng cộng đồng, rừng tín ngưỡng và hợp tác quản lý bảo vệ rừng 
  • Các chính sách hỗ trợ cộng đồng địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia quản lý bảo vệ và phục hồi rừng.

Chương trình Hội thảo

Hiện trạng và kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk

T.S Trần Ngọc Thanh, Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk

Giới thiệu Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Đại diện Tổng Cục Lâm nghiệp

Giao rừng gắn với giao đất cho hộ gia đình, cộng đồng ở Tây Nguyên

GS. Bảo Huy

Trao quyền cho hộ gia đình và cộng đồng: Rừng cộng đồng, hợp tác quản lý bảo vệ rừng, và quyền hưởng dụng rừng gắn với luật tục và tín ngưỡng ở Việt Nam

TS. Đoàn Diễm

Những thách thức trong giải quyết mâu thuẫn đất đai và thúc đẩy sự tham gia của hộ gia đình và cộng đồng trong bảo vệ và phục hồi rừng

TS. Cao Thị Lý

 

 

Back To Top