skip to Main Content

Tập huấn: Khai thác, xử lý, giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp CSDL chi trả DVMTR

Từ 17 đến 19/12/2018, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắc Lắc phối hợp tổ chức tập huấn “Khai thác, xử lý, giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp cơ sở dữ liệu bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Tập huấn được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong khai thác, xử lý giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp cơ sở dữ liệu bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tham gia buổi tập huấn có 37 đại biểu đến từ quỹ bảo vệ phát triển rừng, các vườn quốc gia, các ban quản lý các khu bảo tồn, các công ty lâm nghiệp của Đắk Lắk. Các đại biểu rất tích cực, miệt mài tham gia học hỏi các kỹ thuật xử lý ảnh, thiết kế cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ông Nguyễn Minh Chí đánh giá cao vai trò của buổi tập huấn trong nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở địa phương. Theo ông, việc này sẽ giúp các chủ rừng sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong lâm phận quản lý để có biện pháp xử lý nhanh, kịp thời, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh quản lý có hiệu quả hồ sơ chi trả, cập nhật, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm đúng quy định.

Hội thảo tập huấn nằm trong Dự án của Liên minh Sinh kế Xanh (GLA) do IUCN Hà Lan tài trợ.

Tài liệu tập huấn:

Chương trình tập huấn

Khai thác, xử lý, giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp CSDL chi trả DVMTR
PanNature

Ứng dụng dữ liệu Lansat và Sentinel giám sát rừng bằng QGIS
PanNature

Một số hình ảnh tại tập huấn:

Back To Top