skip to Main Content
Nâng Cao Nhận Thức Về BĐKH Và Sản Xuất Nông Nghiệp Bền Vững Cho Cộng đồng

Nâng cao nhận thức về BĐKH và sản xuất nông nghiệp bền vững cho cộng đồng

Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam (VOF), ngày 19/01/2019 PanNature kết thúc chuỗi hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức về sản xuất bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) tại 4 bản của 4 xã thuộc 4 huyện tỉnh Sơn La, cụ thể là bản Phé A (xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu), bản Nà Si (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn), bản Nà Khái (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu) và bản Thín (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ).

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 70 người, gồm cán bộ Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã, đại diện lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông, cán bộ địa chính xã và các thành viên nhóm Nông dân thích ứng tại bản.

Bên cạnh việc nâng cao hiểu biết về BĐKH và sản xuất nông nghiệp bền vững cho các nhóm nông dân thích ứng, tập huấn cũng hướng tới xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình nông nghiệp thích ứng tại thôn. Các hoạt động được tiến hành riêng tại mỗi bản, tập trung vào các vấn đề: Tại sao cần làm nông nghiệp bền vững, ứng phó với BĐKH tại bản; Các yếu tố và mô hình của nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ít phát thải; Các cơ hội sản xuất kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị tại bản.

Cũng trong thời gian tập huấn, nhóm nông dân thích ứng đã vận dụng kiến thức được học để thực hành xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững tại bản, như đánh giá cây trồng vật nuôi tiềm năng tại bản, vẽ mô hình và mối liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các mô hình, đồng thời thời lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai mô hình trong năm 2020.

Dự án VOF do Quỹ CISU tài trợ, hướng tới thúc đẩy hoạt động nông nghiệp nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế và ứng phó với BĐKH thông qua mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với BĐKH, trong đó nòng cốt là nhóm nông dân thích ứng ở cấp thôn bản.

Một số hình ảnh chuỗi Tập huấn:

Tập huấn tại bản Thín (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La)
Nhóm nông dân thích ứng thuộc bản Thín (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La)
Tập huấn tại bản Nà Khái (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La)
Tập huấn tại bản Nà Si (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Nhóm nông dân thích ứng thuộc bản Nà Si (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Đại diện một nhóm nông dân thích ứng tại bản Phé A (xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thuyết trình về kết quả thảo luận nhóm.
Back To Top