skip to Main Content
Sơ Kết Hợp Tác Tăng Cường Trách Nhiệm Về Môi Trường Và Xã Hội Trong đầu Tư Với VRG

Sơ kết hợp tác tăng cường trách nhiệm về môi trường và xã hội trong đầu tư với VRG

Ngày 17/5/2020 tại TP. HCM, các hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt nam (VRG) và Tổ chức Oxfam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã được nhìn nhận lại tại “Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và VRG và Triển khai Chương trình PTBV năm 2020”. 

Hội nghị được tổ chức nhằm sơ kết các hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thực hiện quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019 – 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;  triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam; đồng thời sơ kết hoạt động phối hợp giữa Tập đoàn với Tổ chức Oxfam và PanNature.

Tham gia Hội nghị có Lãnh đạo Bộ NN& PTNT, Tổng Cục lâm nghiệp, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đại diện tổ chức Oxfam và PanNature cùng các cơ quan ban ngành khác. 

Trong bài tham luận tại Hội Nghị, TS. Phạm Quang Tú, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã thay mặt hai tổ chức đối tác là Oxfam và PanNature tổng kết các hoạt động hợp tác triển khai trong năm 2019 trong Dự án “Tăng cường trách nhiệm về môi trường và xã hội trong đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài ở lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng Mê Kông”.

Theo TS. Tú, trong năm 2019, hai tổ chức đã mời nhóm chuyên gia quốc tế về phát triển kinh doanh bền vững cố vấn cho Tập đoàn về các công cụ và phương pháp tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện chiến lược PTBV của Tập đoàn. Hiện nay, hai tổ chức đang hỗ trợ Tập đoàn xây dựng Sổ tay Kết nối cộng đồng nhằm hướng dẫn cán bộ Tập đoàn và các công ty thành viên các bước cụ thể để làm việc với cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững. Ngoài ra, Oxfam và PanNature bước đầu hỗ trợ việc xây dựng hợp tác bốn bên giữa Công ty cao su Krongbuk Ratanakiri với tổ chức bảo tồn và cộng đồng địa phương thúc đẩy bảo vệ rừng cộng đồng tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Đồng thời, trong năm 2019, các bên đã phối hợp tổ chức thành công khóa tập huấn về tiếp cận chuỗi giá trị cao su bền vững dành cho các công ty cao su thành viên trên địa bàn Tây Nguyên và vùng lân cận tại Lào và Campuchia.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, TS. Tú cũng bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới Tập đoàn sẽ tích cực cập nhật xu hướng và các hướng dẫn của khu vực và quốc tế về Kinh doanh trách nhiệm và Xây dựng chuỗi giá trị cao su thiên nhiên bền vững; thể chế hóa đường hướng phát triển bền vững và thực thi trách nhiệm về môi tường và xã hội trong các chính sách nội bộ và kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên; và mạnh dạn đẩy mạnh các mô hình hợp tác đa bên trong phát triển cộng đồng và cải thiện an sinh cho người lao động.

Dự án “Tăng cường trách nhiệm về môi trường và xã hội trong đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài ở lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong” dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8/2020. Tuy nhiên, Oxfam và PanNature đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để tiếp tục mở rộng các hoạt động phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam trong thời gian tới. 

Back To Top