skip to Main Content

Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Trong 2 ngày (25, 26/6), Ban Quản lý dự án VOF Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pannature) tổ chức tập huấn vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tham dự tập huấn có đại diện Hội nông dân tỉnh, thành viên Ban Quản lý dự án VOF và cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã: Tông Cọ (Thuận Châu), Hát Lót (Mai Sơn), Sặp Vạt (Yên Châu), và xã Xuân Nha (Vân Hồ).

Tham gia tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung chủ yếu: Sự cần thiết lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong kế hoạch địa phương; những hoạt động nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu đang thực hiện ở thôn, bản; xác định chủ đề và nội dung cho lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở thôn, bản; xác định nhu cầu, quy trình lập và thực hiện các lĩnh vực cần lồng ghép nông nghiệp thông minh với kế hoạch địa phương; kỹ năng thực hành vận động lồng ghép kế hoạch địa phương… Ngoài ra, các học viên được tham quan các mô hình nông nghiệp tiêu biểu tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân – Hội Nông dân tỉnh.

Thông qua tập huấn, giúp các học viên hiểu và tăng cường thêm khả năng lập kế hoạch vận động lồng ghép ở địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện vận động lồng ghép nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp nông dân  thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Tây bắc Việt Nam.

Nguồn: Đức Anh/Báo Sơn La

Back To Top