skip to Main Content

Tập huấn: “Quyền hưởng dụng và Quản trị rừng”

Từ ngày 08-10/10/2020 tại Quảng Nam,  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC), phối hợp với Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn với chủ đề: “Quyền hưởng dụng và Quản trị rừng”.

Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của gần 20 cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thuộc Khu bảo tồn loài Sao La, Ban quản lý rừng phòng hộ Tây giang và chính quyền địa phương.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị rừng thông qua củng cố kiến thức và kỹ năng thực hiện thúc đẩy, tăng cường, phối hợp trong quản lý tài nguyên cho các Ban quản lý rừng tại Quảng Nam, chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển cộng đồng tại cơ sở.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong từng buổi tập huấn, các học viên tích cực trao đổi, thảo luận các chủ đề về Quyền hưởng dụng rừng, tập hợp quyền, sắp xếp thể chế trong lâm nghiệp; Quyền hưởng dụng tốt là gì?; Vì sao cần Quyền hưởng dụng rừng rõ ràng và đầy đủ trong bối cảnh thực hiện luật lâm nghiệp năm 2017 và Hiệp định VPA/FLEGT?…

Thông qua khoá tập huấn, học viên được thực hành sử dụng kiến thức và các công cụ đã học để thực hành tìm hiểu về những cơ hội, thách thức và các biện pháp giúp cải thiện quản trị tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là quản trị rừng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng khu vực Mekong – V4MF” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và được PanNature, RECOFTC, và WWF phối hợp thực hiện tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Ông Hoàng Xuân Thủy (áo kẻ đen trắng) hướng dẫn học viên trong phần thảo luận nhóm.
Ông Vũ Hữu Thân, chuyên gia RECOFTC hướng dẫn các học viên tại buổi tập huấn.
Học viên tích cực tham gia thảo luận nhóm.
Học viên trình bày kết quả thảo luận nhóm.
Quang cảnh buổi tập huấn.
Back To Top