skip to Main Content

Hội thảo “Phản hồi về Quyền hưởng dụng và Quyền quản trị rừng”

Hôm nay, 27/4/2021, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo “Phản hồi về Quyền hưởng dụng và Quyền quản trị rừng” tại Đà Nẵng. Hội thảo nhằm đánh giá tính hiệu quả của các chương trình tập huấn về hai quyền này đã được PanNature và Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) phối hợp tổ chức vào năm 2020. 

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của 24 học viên đến từ Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc các huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Khu bảo tồn loài Sao La, Quảng Nam. Hội thảo cung cấp cho học viên những kiến thức quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thông qua các chuyên đề như “Phân tích các bên tham gia”; “Tập hợp quyền”; “Công bằng và Bình đẳng”; cùng các kiến thức về pháp luật khác. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn thực hành các kỹ năng mềm như kỹ năng trình bày vấn đề; kỹ năng viết và truyền đạt thông tin hiệu quả; kỹ năng huy động sự tham gia của người dân… 

Anh Ngô Văn Hiền, thành viên Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn, Quảng Nam chia sẻ: “Kiến thức và kĩ năng học được trong các khóa tập huấn đã giúp tôi đạt được những hiệu quả nhất định trong công việc hàng ngày. Trong công tác tuyên truyền cho cộng đồng về quản lý, bảo vệ rừng vào cuối năm 2020, tôi đã vận dụng các kiến thức về pháp luật và kĩ năng trình bày, diễn đạt của mình để thu hút sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng. Nhờ đó mà các vụ xâm phạm rừng đã giảm đáng kể.”

Anh Ngô Văn Hiền, thành viên Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn chia sẻ kinh nghiệm áp dụng kiến thức đã học từ chương trình tập huấn trong công việc của mình.

Thông qua phần thảo luận nhóm, các học viên cùng chia sẻ, phản hồi về việc áp dụng các kiến thức, kĩ năng được tập huấn vào thực tiễn, cũng như những khó khăn gặp phải, giải pháp và bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. 

Các học viên thảo luận sôi nổi tại Hội thảo

Theo anh Ating Lập, cán bộ kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Trà My, các chương trình tập huấn do PanNature tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý có liên quan, góp phần củng cố hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng. “Nhờ kiến thức trong chuyên đề “Phân tích vài trò của các bên liên quan” mà tôi học được từ các buổi tập huấn, tôi đã cùng cơ quan mình xây dựng cơ chế phối hợp quản lý hiệu quả, phát huy đúng vai trò của các bên. Vì thế mà công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn đã đạt hiểu quả rõ rệt” – Anh Ating Lập cho biết.

Học viên trình bày kết quả làm việc nhóm.

Chương trình Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông – V4MF” do Liên minh Châu Âu tài trợ và PanNature, RECOFTC và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) phối hợp thực hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2017-2021.

Back To Top