skip to Main Content

Tăng cường kết nối và chia sẻ Mạng lưới cộng đồng Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Từ xưa đến nay, cộng đồng bản địa luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên rừng ở nước ta. Nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn tài nguyên rừng từ các cộng đồng địa phương đại diện các khu vực trải khắp cả nước, đồng thời, trang bị kiến thức truyền thông để chính người dân đang làm công tác bảo vệ rừng trở thành người trực tiếp truyền thông, mang lại thay đổi cho cộng đồng mình, PanNature tổ chức Hội thảo “Tăng cường kết nối và chia sẻ của Mạng lưới cộng đồng Quản lý tài nguyên thiên nhiên”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án GLA, diễn ra trong 02 ngày 03/06 và 04/06 tại nhà văn hoá bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La với sự tham gia của các đại diện cộng đồng từ Lào Cai, Sơn La, Hoà Bình, Quảng Bình, Đắk Lắk.

Một số hình ảnh hoạt động dự án:

Back To Top