skip to Main Content

Hỗ trợ Doanh nghiệp cao su lên phương án phục hồi sinh thái và đánh giá các giá trị bảo tồn

Từ ngày 22-24/6/2022, nhóm tư vấn Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tiến hành đánh giá mẫu đại diện sinh thái địa phương thông qua bản đồ và điều tra thực địa, từ đó phát triển phương án sử dụng các giống cây bản địa phục hồi sinh thái trong một phần diện tích canh tác cao su của Công ty CP Cao su Đăk Lăk (DAKRUCO).

Phương án xúc tiến tái sinh được áp dụng nhằm đưa diện tích lựa chọn trở về trạng thái gần với tự nhiên nhất, đảm bảo tính bền vững trong canh tác cao su.

Đồng thời, PanNature cung cấp các tư vấn kỹ thuật cần thiết hỗ trợ DAKRUCO tiến hành tham vấn hiệu quả các bên liên quan thực hiện đánh giá các giá trị bảo tồn cao.

Theo Tiêu chuẩn Quản lý Rừng Việt Nam năm 2020 của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC), một trong những tiêu chí để được cấp chứng chỉ FSC là chủ rừng phải xác định ít nhất 10% diện tích được giao để bảo tồn, bảo vệ các giá trị hệ sinh thái hoặc phục hồi thảm thực vật, đồng thời trình bày rõ phương án quản lý rừng bền vững cho toàn bộ diện tích rừng trong phạm vi chủ rừng quản lý. Đây là một chỉ tiêu không dễ dàng trong bối cảnh doanh nghiệp cao su Việt Nam chưa được trang bị đủ kiến ​​thức kỹ thuật cần thiết liên quan đến bảo tồn hệ sinh thái, phục hồi và quản lý rừng bền vững, chưa kể đến những vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​canh tác cao su sang mục đích bảo tồn, phục hồi sinh thái.

Trong khuôn khổ Dự án GLA2 của Liên minh Sinh kế Xanh, PanNature hướng tới hỗ trợ DAKRUCO trở thành một điển hình kinh doanh lâm nghiệp bền vững điển hình, lồng ghép tiêu chí môi trường và bảo vệ rừng trong công tác kinh doanh và mở rộng thị trường.

Dự án đồng thời có sự hỗ trợ tư vấn về mặt kỹ thuật của FSC Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa PanNature và FSC Việt Nam nhằm thúc đẩy quản trị rừng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á một cách có trách nhiệm, phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững thông qua nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp cam kết, thực hiện các khuôn khổ pháp lý và tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững.

Đoàn tập huấn xác định vị trí khảo sát trên bản đồ trước khi khảo sát thực địa
Đánh giá tính chất và cấu thành mẫu hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng bản địa làm cơ sở tham chiếu cho hoạt động phục hồi
Mẫu hệ sinh thái đặc trưng được lựa chọn là khu vực rừng tái sinh tự nhiên cùng sinh cảnh với nông trường cao su
Xác định vị trí mẫu đại diện phục hồi trong vườn cao su
Ghi nhận hiện trang khu vực dự kiến thực hiện trồng phục hồi với mô hình đa tầng tán
Trao đổi với ban quản lý và kỹ thuật tại nông trường về định hướng phục hồi và những ảnh hưởng dự kiến đối với công tác kinh doanh, khai thác của đơn vị
Thảo luận, thống nhất các bước xây dựng phương án phục hồi sinh thái
Giám đốc Nông trường Phú Xuân mô tả thiết kế vườn cây làm cơ sở xác định vị trí phục hồi, hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động khai thác sản xuất của Doanh nghiệp
Thảo luận các loại vị trí lựa chọn phục hồi, điều kiện ánh sáng, lập địa, và các giống cây phù hợp
Trình bày thiết kế mô hình trồng phục hồi đa tầng tán
Back To Top