skip to Main Content

Tập huấn Nghiên cứu sinh thái loài Vượn đen má trắng tại Vân Hồ

Trong hai ngày 16 và 17/7/2022, với sự hỗ trợ của chuyên gia bảo tồn Nguyễn Thế Cường, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức thành công Tập huấn Nghiên cứu Sinh thái Vượn cho Kiểm lâm địa bàn và các thành viên Tổ bảo tồn Vượn xã Vân Hồ.

Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên tham dự khóa đã nắm được những phương pháp cơ bản trong nghiên cứu sinh thái Vượn đen má trắng quý hiếm và nguy cấp đang sinh sống tại rừng Vân Hồ; cách thức sử dụng các thiết bị phục vụ nghiên cứu như: GPS, ống nhòm, la bàn, bản đồ, biểu mẫu ghi chép… và trực tiếp thực hành sử dụng các trang thiết bị, quan sát vượn tại rừng cộng đồng Pa Cốp, Vân Hồ.

Tiếp nối khóa tập huấn, Tổ bảo tồn Vượn Vân Hồ sẽ sử dụng những công cụ học được để phối hợp cùng nhóm nghiên cứu theo dõi và nghiên cứu sinh thái Vượn tại rừng cộng đồng Pa Cốp.

“Hy vọng với các công cụ và phương pháp nghiên cứu được cung cấp, cùng nhiệt huyết, sự thông thạo địa bàn của các thành viên tổ bảo tồn Vượn, cuối năm nay Nhóm nghiên cứu có thể xác định chính xác số lượng cá thể toàn khu vực, cấu trúc đàn và vùng phân bố chính của đàn Vượn.” – Anh Cường chia sẻ.

Hoạt động được thực hiện với sự tài trợ của Fresno Chaffee Zoo.

Một số hình ảnh của Khóa tập huấn ở Văn phòng PanNature tại Vân Hồ và ngoài thực địa rừng Pa Cốp:

Tổ bảo tồn Vượn Vân Hồ được tập huấn chuyên môn tại văn phòng PanNature tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Các thành viên Tổ bảo tồn Vượn Vân Hồ được thực hành sử dụng các thiết bị phục vụ nghiên cứu

Tổ bảo vệ Vượn Vân Hồ thực hành quan sát vượn từ sáng sớm.
Back To Top