skip to Main Content

Hội thảo: Các chủ rừng trong cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải khí nhà kính từ rừng

Ngày 23/12/2022, tại Hạt kiểm lâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo: Các chủ rừng trong cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải khí nhà kính từ rừng”.

Mục đích của Hội thảo là nhằm:

  • Cập nhật thông tin về Cơ chế chi trả giảm phát thải khí nhà kính từ rừng khu vực Bắc Trung Bộ cho người dân.
  • Thảo luận về hình thức tổ chức và giám sát thực hiện cơ chế chi trả giảm phát thải ở địa phương.
  • Nâng cao năng lực cho cộng đồng trong giám sát chất lượng rừng và thực hiện cơ chế chi trả giảm phát thải.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, Khu bảo tồn Sao La, Hạt kiểm lâm huyện A Lưới, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới, UBND xã Hương Nguyên, A Roàng và cộng đồng hai xã……

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị định Về chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Back To Top